Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő:

 • Cégneve: ITAL-TÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
 • Székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
 • Adószáma: 12674336-2-41
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-737240
 • Ügyfélszolgálat email: hello@mitiszol.hu
 • Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 1 453 60 23

Az adatkezelés megnevezése: 

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, a Rendelési feltételekben, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, a terroirclub.hu és a mitiszol.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) történő regisztrációkor adott hozzájárulásával folytatható. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a vásárláskor megadott adatok a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kerülnek kezelésre. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, amelyeket a felhasználó a vásárláskor, a regisztrációkor, vagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát. Regisztráció esetén az adatok kezelése a felhasználó fentiek szerinti hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés jogalapja: 

Regisztráció esetén az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, regisztráció nélküli vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges az adatok kezelése.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő Honlapjával, így különösen a Honlapon található webáruházzal kapcsolatos adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a felhasználó által regisztrációkor megadott személyes adatokat kezeli:

 • felhasználónév,
 • teljes név (cégnév),
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám (opcionális).

Az Adatkezelő a felhasználó által vásárláskor megadott személyes adatokat kezeli:

 • teljes név (cégnév),
 • e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám (opcionális).

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze. Amennyiben az Adatkezelő termékei kiszállítása érdekében ügyfele kérésére harmadik személy szolgáltatót vesz igénybe, az ehhez szükséges adatokat a szolgáltató a részére átadhatja.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Honlapon, így különösen annak keretében üzemeltett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a létrejövő szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama:

A vásárlás és a regisztráció során kötelezően és opcionálisan megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

Egyéb információk:

Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználót megilletik a GDPR-ban meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére, korlátozására vonatkozóan.

Az Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó a jogait az Adatkezelő ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségein gyakorolhatja. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő ügyfélszolgálatához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.), a békéltető testület és a bíróság előtt gyakorolhatja.

Cookie policy

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.