Rendelési feltételek

A jelen rendelési feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az ITAL-TÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett terroirclub.hu és mitiszol.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint a Szolgáltató által értékesített termékeket telefonon, illetve emailen keresztül megrendelő ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani.

 1. A szolgáltatások igénybevétele
  A Szolgáltató alkoholtartalmú termékeit csak 18 év feletti Ügyfelek számára értékesíti. A Szolgáltató az Ügyfél életkorát ellenőrizni jogosult.

1.1 A szolgáltatás igénybevételének feltétele
A szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek meg kell adnia nevét/cégnevét, email címét és telefonszámát illetve számlázási és szállítási címét vagy az átvétel helyének pontos megjelölsét. A telefonszámot a rendelés teljesítése végével töröljük adatbázisunkból.

1.2 Megrendelés
Jelen Feltételek alapján a Szolgáltató által értékesített termékek megvásárlására a Weboldalon keresztül, telefonon, illetve emailben kerülhet sor. Jelen Feltételek nem terjednek ki a Szolgáltató székhelyén történő termékértékesítésre.

(a) Weboldalon keresztül történő megrendelés
Internetes megrendelés feladására a „Kosár” használatával van lehetőség, amelynek véglegesítését követően a “Pénztárban” meg kell adni az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató az Ügyfél rendelését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (emailben) visszaigazolni, amely tartalmazza a megrendelési azonosítót. A rendelés elküldésével az Ügyfél a jelen Feltételekben foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés a visszaigazoló email Ügyfélhez történő megérkezésével jön létre.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hiányosságokért, illetve egyéb problémáért nem tartozik felelősséggel.

Weboldalon keresztül történő megrendelésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül kerülhet sor. Regisztráció esetén a regisztráló meg kell adj az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató a megadott adatokat a regisztráció törléséig kezeli. Az adatok kezelésére a megrendelés teljesítése valamint a jövőbeli vásárlói élmény növelése (egyszerűbb megrendelési folyamat) céljából kerül sor.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén az 1.1 pontban meghatározott adatok megadása kötelező. Ebben az esetben Szolgáltató az adatokat a rendelés teljesítésétől számított 30 napig kezeli a felmerült panaszok kezelése céljából. Ezen határidő leteltét követően az adatok törlésre kerülnek – a jogszabály alapján kezelt adatok kivételével.

A telefonszám megadása mindkét esetben önkéntes hozzájáruláson alapul és kizárólag abból a célból kerül kezelésre, hogy azon keresztül a megrendelő kérésére a kiszállítással kapcsolatban Szolgáltató vagy a Szolgáltatást végző cég előzetesen tudjon egyeztetni Megrendelővel a kiszállítás időpontjáról. A telefonszám megadásának hiányában a szállítási időpont visszaigazolására e-mail útján kerül sor.

(b) Telefonos, illetve emailben történő megrendelés
Telefonos illetve emailben történő megrendelés esetén az Ügyfélnek meg kell adnia a megvásárolni kívánt pontos termék nevét és annak pontos darabszámát, valamint az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató az Ügyfél megrendelését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (emailben) visszaigazolni, amely tartalmazza a megrendelési azonosítót. A megrendelés megadásával az Ügyfél a jelen Feltételekben foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés a visszaigazoló e-mail Ügyfélhez történő megérkezésével jön létre.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hiányosságokért, illetve egyéb problémáért nem tartozik felelősséggel.

1.3 A kiszállítás módja, helye és időpontja
Amennyiben az Ügyfél a megrendelést tárgynap 12 óráig megadja, és az a Szolgáltató által a tárgynapon visszaigazolásra kerül, a Szolgáltató a kiszállítást az ország egész területén területén legkésőbb a tárgynapot követő második munkanap ez  10 és 17 óra között vállalja, feltéve, hogy az Ügyfél házhozszállításkor (átvételkor) készpénzben fizet, vagy előre utalással teljesítette, vagy PayPal-on, vagy bankkártyával keresztül fizet és az ellenérték a kiszállítás napját megelőző nap 17 óráig a Szolgáltató PayPal számláján jóváíródik. Fenntartjuk a jogot, hogy december hónapban a szállítási határidőt szükség esetén felülvizsgáljuk.

Amennyiben az Ügyfél PayPal-on keresztül fizet és az ellenérték a kiszállítás napját megelőző nap 17 óráig a Szolgáltató PayPal számláján nem íródik jóvá, úgy – ettől eltérő egyedi megállapodás hiányában – a Szolgáltató a kiszállítást legkorábban az ellenérték PayPal számláján történő jóváírásának napját követő munkanapra vállalja.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással kíván fizetni, úgy – ettől eltérő egyedi megállapodás hiányában – a Szolgáltató a kiszállítást legkorábban az ellenérték bankszámláján történő jóváírásának napját követő munkanapra vállalja.

Amennyiben a megrendelés során megadott kiszállítási cím (i) Magyarországon kívül esik, úgy a speciális szállítási igények és költségek kapcsán előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltatóval.

Ha a házhozszállítás meghiúsul, mivel a megadott időpontban és helyen az Ügyfél nem volt elérhető, a Szolgáltató megkísérel az Ügyféllel, az általa megadott telefonszámon és/vagy email címen keresztül új kiszállítási időpontot, illetve címet egyeztetni. Ezen egyeztetés sikertelensége esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megszűnik. Ilyen esetben, amennyiben az Ügyfél a termék vételárát már kifizette, az az Ügyfél részére visszajár, azzal, hogy a meghiúsult kiszállítás költségét a Szolgáltató abból jogosult levonni.

A kiszállítás helyett az Ügyfél a termékeket előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.).

1.4 A kiszállítás költsége
A szállítással kapcsolatos költségek az ország egész területén 15.000 forint alatti rendelés esetén 2.500 forint, 15.000 forintot meghaladó megrendelés esetén ingyenes.

A szállítással kapcsolatos költségek Magyarországon kívülre történő kiszállítás esetén a Szolgáltatóval történő egyéni előzetes egyeztetés alapján kerülnek meghatározásra.

A szállítási költségek egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató hangsúlyozottan fenntartja.

1.5 Termékárak
A kínálatban szereplő termékek aktuális árai kiskereskedelmi bruttó árak. Az alkalmanként kétszázezer forintot meghaladó összegű megrendelések esetén a Szolgáltató 10 százalék kedvezményt biztosít a számla végösszegéből. Ezen kedvezmény más esetleges kedvezményekkel össze nem vonható. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Az árak és a kedvezmények egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató hangsúlyozottan fenntartja.

1.6 Fizetési módok
Megrendeléskor az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • személyes átvételkor a Szolgáltató székhelyén (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.) készpénzben vagy bankkártyával,
 • házhozszállításkor (átvételkor) készpénzben,
 • a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
 • Paypal-on keresztül.
 1. A megrendelés módosítása és lemondása
  Megrendelését az Ügyfél a kiszállítás napján 9 óráig a megrendelési azonosítójának megjelölésével telefonon, illetve emailben lemondhatja, illetve módosíthatja.
 2. Panaszok kezelése

A megrendelésért a Szolgáltató a termék átadásáig teljes körű felelősséget vállal, amennyiben a termékek kiszállítását maga végzi. Egyéb esetben a kiszállítást végző szolgáltató felelősségére vonatkozó szabályok az irányadók. A megrendelt termékekkel kapcsolatos esetleges panaszokat, kérjük jelezze emailben, telefonon vagy a Szolgáltató székhelyén a nyitvatartási időpontokban.

Kiszállításkor az Ügyfél köteles meggyőződni a kiszállított termékek serülésmentességéről és megfelelőségéről, ide nem értve a kiszállított termékek szemrevételezéssel meg nem állapítható esetleges hibáit. A sérült, téves vagy hiányos terméket a kiszállítást követő 2 munkanapon belül jelzett panasz esetén a Szolgáltató saját költségén kicseréli, illetve pótolja. A kiszállítást követő 2. napon túl a termék sérülésével, illetve hiányosságával kapcsolatban a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

A Szolgáltató a szemrevételezéssel meg nem állapítható hibával rendelkező (borhibás) terméket a termék felbontását követő legfeljebb 2 munkanapon belül azonos, hibátlan termékre cseréli ki, illetve amennyiben az nem megoldható, annak vételárát visszatéríti, feltéve, hogy az Ügyfél (i) a hibás termék palackját és dugóját a Szolgáltatónak visszajuttatja, (ii) a palack legalább félig tele van, valamint (iii) a termék a Szolgáltató által is elismerten hibás.

Panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat Szolgáltatóhoz:

Ital-Tár Kft – Terroir Club

1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Nyitva:
H-P 9.00 – 16.00
Tel: 06 1 453 6023

info@terroirclub.hu

A szóbeli panaszt Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az ügyfélnek személyesen vagy írásbeli válaszával egyidejűleg átadja.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:

(i) Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Szolgáltató székhelyén található szaküzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

(ii) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Nemzeti Fogyasztóvédelmi címe: 1088 Budapest, József krt. 6, levelezési címe: 1428 Budapest, PF: 20., központi telefonszáma: +36 1 459 4800, központi e-mail címe: nfh@nfh.hu.

(iii) Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.  A békéltető testület hatáskörébe tartozó esetekre a Szolgáltató nem tett általános alávetési nyilatkozatot. A békéltető testületek elérhetősége a mellékletben.

(iv) Bírósági eljárás:ital Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény , valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

(v) Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság (NAIH): Ügyfél jogosult azon panaszával, amely a panasz az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) vagy az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a NAIH-hoz fordulni. Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.:5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Online vitarendezési platform

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. Az erről szóló Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a ogyasztói jogviták rendezésére a Békéltető Testületek jogosultak.

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr

A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

 1. Felügyeleti szerv:
  Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
  Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi- és Közellátási Ügyosztály
  1033 Budapest, Fő tér 3.
  Tel.: +36-1-437-8500

Melléklet – Békéltető testületek elérhetősége

A békéltető testületek elérhetősége  
 Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu