Vásárlási feltételek

A www.mitiszol.hu webáruház tulajdonosának adatai:

BLANDFORD-TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4. em. 20.

Cégjegyzékszáma: 01 09 177999

Adószáma: 24701107-2-41

Telefon: +36-20-255-3333

Email: boltvezeto@mitiszol.hu

Web: www.mitiszol.com, és www.mitiszol.hu

 mint webáruház üzemeltető, termékértékesítő (továbbiakban: „Szolgáltató”).

1.         Preambulum

1.1.     Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók, illetve kereskedők (a továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttesen, mint Felek.

1.2.     Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Szolgáltató által üzemeltetett www.mitiszol.hu webáruház (a továbbiakban, mint Webáruház) felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

1.3.     Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a Webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és letölthetők a következő weboldalról: www.mitiszol.hu

1.4.   Megrendelő: az a 18. életévét betöltő természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország, vagy egyéb külföldi ország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol (a rendelés leadását megelőzően, a továbbiakban mint Felhasználó). A továbbiakban, mint Megrendelő.

1.5.     Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és Szolgáltató között létrejövő egyedi szerződés részévé válik. Az Webáruházon keresztül megkötött, a Szolgáltató általános szerződési feltételei szerint létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra a Szolgáltatónál, ennek megfelelően a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.

1.6.     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény.;
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: „R.”);
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

1.7.     A Megrendelés gomb megnyomásával a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és annak feltételeit kifejezetten elfogadta.

1.8.   A vásárlási feltételek a Rendelet 11. § (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

2.         A Szerződő Felek

Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre az alábbiakban megjelölt Felek között, határozatlan időtartamra a Szolgáltató és a Megrendelő között.

2.1.   A Megrendelőnek először el kell végeznie a Webáruházban az általános regisztrációt. A regisztráció elvégzése teszi lehetővé a későbbi vásárlásait, mert a regisztrációval már csak be kell jelentkeznie és a Webáruház megjegyzi az adatait.

3.         A szerződés tárgya

3.1.     A szerződés tárgya a Webáruházban megtalálható a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, illetve egyéb alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok, amelyek lényeges tulajdonságairól (termelő, előállító, termővidék, stb.) a kiválasztáskor a weboldalon kap információt a Megrendelő.

3.2.     A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a termék vásárlási felülete tartalmaz tájékoztatást.

4.         Általános tudnivalók a rendelésről

4.1.     A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. A szállítási költség és az utánvétel költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák.

4.2.     A Webáruházban elektronikusan tett megrendelések a Szolgáltatóhoz érkeznek, aki ezeket elektronikus úton 3 órán belül igazolja vissza, és a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat 48 órán belül elektronikus úton megküldi a Megrendelő részére.

4.3.     A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak módosítására, akár többszöri esetben is.

4.4.     A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma archiválásra kerül, amely utólag visszakereshető.

4.5.     A Megrendelő a rendelés elküldésével automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

4.6.     A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

4.7.     A Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal a regisztráció és a megrendelés során megadott felhasználói és megrendelői adatok valóságtartalmáért.

4.8.     A termékekhez tartozó leírások, jellemzők nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, annak valóságtartalmáért, pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.9.   Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

5.       A rendelési folyamata

5.1.     A rendelés leadása

 • A felhasználó a kosárba helyezi a megvásárolni kívánt terméket, a Webáruház pedig visszajelzi, hogy a termék bekerült a felhasználó kosarába.
 • Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne megnézni vagy megvásárolni, úgy a Webáruház felületén szabadon válogathat, tekintettel arra, hogy kosara tartalma változatlan marad
 • Amennyiben felhasználó menet közben meg szeretné nézni kosara tartalmát, úgy a jobb felső sarokban lévő „Kosaram” logóra kattintva teheti azt meg. Ebben a szakaszban még adott a felhasználó számára a lehetőség, hogy a megrendelés termékein változtathasson (törölni, újat beletenni, mennyiségen változtatni).
 • A „Kosaram” opción belül a Felhasználó láthatja a tételes megrendelését a fizetendő összeggel, amely már esetlegesen a szállítási költséget is tartalmazza.
 • Amennyiben a Felhasználó megrendelésével mindent rendben talál, úgy a „Megrendelés” gomb kiválasztásával, valamint ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tudja megrendelését véglegesíteni és a kiválasztott termékeket a Szolgáltatótól megrendelni.
 • Megrendelő a megrendelés elküldését követően a Szolgáltatótól emailben keresztül 1 órán belül visszaigazolást kap. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza.
 • A szállítás teljesítéséről a Szolgáltató munkatársa küld a Megrendelő részére értesítést 48 órán belül.

5.2.     A rendelés feldolgozása

 • A megrendelés feldolgozása hétfőtől szombatig 10:00-21:00-ig, vasárnap 10:00 órától 19:00 óráig történik.
 • A Megrendelő a fenti időintervallumtól eltérően, illetve ünnepnapokon is leadhatja megrendelését, amelyeknek feldolgozására azonban csak az azt követő munkanapon kerül sor.
 • A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

5.3.     A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk

 • Amennyiben az adott termékből a Szolgáltatónál nincs akkora készlet, amelyet a Megrendelő meg kíván rendelni, a Szolgáltató erről tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét arra, hogy módosítsa a megrendelését
 • Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 • Részteljesítés esetén a Szolgáltató felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetés és beleegyezést követően teljesít.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben esetben a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 • A kiszállítás a Szolgáltatóval szerződött és a Megrendelő által a megadott lehetőségek közül kiválasztott logisztikai céggel, vagy futárszolgálattal történik az általa megadott időintervallumban.  

6.         A rendelés teljesítése

6.1.   A Szolgáltató rögzíti, hogy a megrendelt termékek kiszállítását Magyarország területére több szerződött és a Megrendelő által a megadott lehetőségek közül kiválasztott logisztikai céggel, vagy futárszolgálattal végzi.

6.2.     Minimális rendelési érték nincs. A Megrendeléshez tartozó kiszállítási díj mértékét a Szolgáltatóval szerződött és a Megrendelő által a megadott lehetőségek közül kiválasztott logisztikai cég, vagy futárszolgálat díjszabása határozza meg, melyről a Szolgáltató a Kosár oldalon értesíti Megrendelőt a Megrendelés leadása előtt.

6.3.     Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni az. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

6.4.     Megrendelő felel az általa megadott szállítási cím valód tartalmáért. Megrendelő köteles olyan szállítási címet megjelölni, amikor ebben az adott időben a megadott címen tartózkodik tekintettel arra, hogy a megrendelés kiszállítását a kiszállító két alkalommal próbálja meg és amennyiben a kiszállítás időpontjában a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában a Megrendelő megrendelését teljesíteni.

6.5.     Kettő sikertelen kiszállítási kísérlet esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelésről elállni, mely értelmében 10.000 Ft összegű kötbér igénye keletkezik a Megrendelővel szemben. Jelen pont szerinti kötbért akkor köteles a Megrendelő a Szolgáltató részére megfizetni, amennyiben a kiszállítási kísérletek alkalmával nem tartózkodott a kiszállítás helyszínén, vagy nem jelent meg a csomag átvételére. A Szolgáltató jogosult a kötbér összegét a rendelés vételárából levonni, így a felmerült kötbér igényét érvényesíteni.

6.6.     Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választva tudja teljesíteni a megrendelése ellenértékét:

 • megrendelés átvételével egyidejűleg fizetés a futárnál készpénzben vagy bankkártyával (utánvétel)
 • online bankkártyás előre fizetéssel. Az online bankkártyás fizetések a Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Simple Pay rendszer üzemeltetője az OTP MOBIL Szolgáltató Kft..

6.7.     Amennyiben Szolgáltatónál a megrendelt áru szállításával kapcsolatban akadályoztatás lép fel, azt a Szolgáltató a Megrendelővel elektronikusúton, vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt. A Szolgáltató jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.

6.8.      A Megrendelő által leadott megrendelés szerint összeállított és kiszállított csomagokat kizárólag 18 éven felüli személy jogosult a kiszállítási címként megadott helyszínen átvenni.

7.         Szavatossági igények érvényesítése

7.1.     A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

7.2.     A Megrendelő választása szerint - a Termék természetének a figyelembevételével - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

7.3.     Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4.     A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.5.     A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Webáruházon keresztül vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.6.     A termék hibája esetén a Megrendelő - választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.7.     A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.8.     Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, ezen határidő elteltével jogosultságát elveszti.

7.9.     Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.10.  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.         Az elállási és felmondási jog

8.1.     A Szolgáltató online vásárlás esetén 14 napos elállási vagy felmondási lehetőséget biztosít.  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül.

8.2.     Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére (BLANDFORD-TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4. em. 20. / mitiszol@chefmarket.hu). Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát.

8.3.     Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal egyező fizetési módot alkalmazunk a Szolgáltató, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

8.4.     A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 14 napon belül küldje vissza a Szolgáltató részére. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.  A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Amennyiben a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége a Szolgáltatónak.

8.5.     Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a Szolgáltató részére visszajuttatni, az elállási joga nem illeti meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását, és a benne lévő termék vizsgálatát - a beérkezést követően - kamerával rögzítse.

8.6.     A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.7.   Az Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ában taxatíve felsorolt esetekben különös tekintettel a d) és e) pontjában foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében és olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

9.         Jogérvényesítési lehetőségek

9.1.     Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Email: fogyved.2.fok@pest.gov.hu

9.2.     Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

9.3.     Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

Hatályos: 2024. április 23. napjától